IMBUMBA FUNERAL SERVICES

Mobile: 076 371 8253

Email business

IMBUMBA FUNERAL SERVICES
Category: Community Services & Organizations

Key contact details for IMBUMBA FUNERAL SERVICES
Mobile
076 371 8253
Email
Email business
Address
P.O. Box 509 Port Edward 4295, Port Edward KwaZulu Natal, 4295
 

services

funeral

Funeral Services


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

IMBUMBA FUNERAL SERVICES IS NOW AROUND WHERE YOU LIVE: Ezingolweni next to Ellerines, Port Shepstone opposite Home Affairs, Port Edward ngase Garage, eZikhuba ngaseNtananda, eBizana office 11 upstairs kwaNtshebe building, eFlagstaff office 1 Madikizela building ngase Engen garage. KUNGABE UHLANGENE NESIMO SOKUDLULA EMHLABENI KOTHANDIWEYO WAKHO ENGENAWO UMASINGCWABISANE? IMBUMBA IKHONA IZOKUSIZA.FOR A FREE NO OBLIGATION QUOTATION FOR A DECENT FUNERAL SERVICE FOR YOUR LOVED ONE SMS QUOTE KULE NUMBER : 076 371 8253 zikhathi zonke.Imbumba Funeral Services iwumasingcwabisane obaziyo ubunzima abantu ababhekana nabo uma beshiywa yilunga labo lomndeni, yingakho siyiMbumba sinohlelo lokusiza bonke abantu abakuleso simo, kakhulukazi uma ilunga lidlula emhlabeni lingenawo umasingcwabisane. Njengombutho wabantu ubunzima sibuthwala kanye nawe kususela ekulandweni komzimba, amakhaza, imali yokudla , inyama, amatende , nokunye. Siwenza umngcwabo ngokwamandla ak

  • Business profile

    IMBUMBA FUNERAL SERVICES IS NOW AROUND WHERE YOU LIVE: Ezingolweni next to Ellerines, Port Shepstone opposite Home Affairs, Port Edward ngase Garage, eZikhuba ngaseNtananda, eBizana office 11 upstairs kwaNtshebe building, eFlagstaff office 1 Madikizela building ngase Engen garage. KUNGABE UHLANGENE NESIMO SOKUDLULA EMHLABENI KOTHANDIWEYO WAKHO ENGENAWO UMASINGCWABISANE? IMBUMBA IKHONA IZOKUSIZA.FOR A FREE NO OBLIGATION QUOTATION FOR A DECENT FUNERAL SERVICE FOR YOUR LOVED ONE SMS QUOTE KULE NUMBER : 076 371 8253 zikhathi zonke.Imbumba Funeral Services iwumasingcwabisane obaziyo ubunzima abantu ababhekana nabo uma beshiywa yilunga labo lomndeni, yingakho siyiMbumba sinohlelo lokusiza bonke abantu abakuleso simo, kakhulukazi uma ilunga lidlula emhlabeni lingenawo umasingcwabisane. Njengombutho wabantu ubunzima sibuthwala kanye nawe kususela ekulandweni komzimba, amakhaza, imali yokudla , inyama, amatende , nokunye. Siwenza umngcwabo ngokwamandla ak

IMBUMBA FUNERAL SERVICES's Keywords

services | funeral | Funeral Services